schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

A spontán beszéd prozódiai szerkezete : időzítés és beszéddallam Első magyar nyelvű kiadás
by Markó, Alexandra

Publisher: Budapest, Akadémiai Kiadó; Libraries: UHH

2015
4.

A beszéd hangszerelése : idő, hangmagasság, hangerő és határjelzés a közlésben
by Szende, Tamás

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1995
7.

A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
by Elekfi, László

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1992
10.

A magyar mássalhangzók fonológiája
by Siptár, Péter

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1995
13.

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971 - 1995.

Publisher: Budapest, ELTE Fonetikai Tanszék; Libraries: UHH

1996
14.

Szupraszegmentális elemzések
by Bolla, Kálmán

Publisher: Budapest, ELTE Fonetikai Tanszéke; Libraries: UHH

1992
15.

Beszédészlelés
by Gósy, Mária

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akad. Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1989
16.

Vvedenie, fonetika, morfologija
by Majtinskaja, Klara E.

Publisher: Moskva, Izdat. Akad. Nauk; Libraries: UHH

1955
17.

Fonetika 3. kiad
by Laziczius, Gyula

Publisher: Budapest, Tankönyvkiadó; Libraries: UHH

1979
20.

Bevezetés a fonológiába
by Laziczius, Gyula

Publisher: Budapest, Magyar Nyelvtudomanyi Társaság; Libraries: UHH

1932
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.