schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

A magyar protestáns exemplumok katalógusa
by Dömötör, Ákos

Publisher: Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet; Libraries: UHH

1992
3.

Aranymadár : a burgenlandi magyar falvak elbeszélő kultúrája
by Gaál, Károly

Publisher: Szombathely, Vas megyei Múzeumok Igazgatósága; Libraries: UHH MUS

1988
5.

Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája

Publisher: Budapest, MTA, Néprajzi Kutató Int.; Libraries: UHH

2001
6.

A magyar népballada és Európa
by Vargyas, Lajos

Publisher: Budapest, Zeneműkiadó; Libraries: UHH

1976
8.

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai
by Grynaeus, Johann Jakob

Publisher: Budapest [u.a.], József Attila Tudományegyetem [u.a.]; Libraries: UHH

1989
10.

Toldy Ferenc
by Toldy, Ferenc

Publisher: Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó; Libraries: UHH

1987
11.

A magyar irodalom rövid története
by Görömbei, András

Publisher: Helsinki, Helsingin Yliopiston Suomalais-Ugrilainen Laitos [u.a.]; Libraries: UHH

1992
12.

Magyar néprajz : nyolc kötetben

Publisher: Budapest, Akad. K.; Libraries: UHH

1988
13.

Magyar emlékírók
by Szávai, János

Publisher: Budapest, Szépirodalmi Könyvk.; Libraries: UHH

1988
14.

Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél
by Forrai, Ibolya

Publisher: Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó; Libraries: UHH

1989
16.

Tulajdonnevek a magyar népmesékben

Publisher: Budapest, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége; Libraries: UHH

1981
17.

A nép művészete
by Ortutay, Gyula

Publisher: Budapest, Gondolat; Libraries: UHH

1981
18.

Keleti hagyomány - nyugati kultúra : tanulmányok
by Vargyas, Lajos

Publisher: Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó; Libraries: UHH

1984
20.

Az unitáriusok költészete

Publisher: Budapest, Akad. Kiadó; Libraries: UHH

1967
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.