schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

181.

Kekawin Arjuna Wiwāha
by Kanwa

Publisher: s. l., Dinas pendidikan dasar propinsi daerah tingkat I Bali; Libraries: UHH

1988
184.

Sabda Pandita Ratu
by Sutarno raden

Publisher: Surabaja: Tembok Mas, ; Libraries: UHH

1965
185.

Njaiku : tjrita masjarakat
by Asmara, Any

Publisher: Jogjakarta, 2-A; Libraries: UHH

1965
186.

Ni luh lentari puteri bali
by Asmara, Any

Publisher: Solo: Pendawa karya, ; Libraries: UHH

1983
188.

Javanese-English dictionary
by Horne, Elinor Clark

Publisher: New Haven [u.a.], Yale Univ. Press; Libraries: UHH

1974
189.

Serat wewadining rasa Cap-capan 1

Publisher: Surabaya, Yayasan Djojo Bojo; Libraries: UHH

1985
190.

Guritan : antologi puisi Jawa modern (1940 - 1980) Cet. 1

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1985
193.

Anteping tekad
by Suharti, Ag

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1975
194.

Paseksen : geguritan gagrak anyar Cet. 1
by Wieranta

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1989
198.

Nyai Ageng Serang
by Sastroatmojo, S.

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1982
199.

Wewaton panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa Cap-capan 1
by Padmosoekotjo, S.

Publisher: Surabaya, Citra Jaya; Libraries: UHH

1984
200.

Kamus Kawi-Jawa : menurut Kawi-Javaansch woordenboek Cet. 3
by Winter, Carel Frederick

Publisher: Yogyakarta, Gadjah Mada Univ. Press; Libraries: UHH

1990

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 554 Hits

Remove Filters