schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

201.

Paseksen : geguritan gagrak anyar Cet. 1
by Wieranta

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1989
202.

Wewaton panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa Cap-capan 1
by Padmosoekotjo, S.

Publisher: Surabaya, Citra Jaya; Libraries: UHH

1984
203.

Rara kembangsore [...] Buku 2 Cit. 1
by Tamsir AS

Publisher: Surabaya, Bina Ilmu; Libraries: UHH

1984
205.

Godané prawan indo
by Any

Publisher: Jogja: Ganefo, ; Libraries: UHH

1964
206.

Djawanisch-deutsches Wörterbuch
by Herrfurth, Hans

Publisher: Leipzig, Verl. Enzyklopädie; Libraries: UHH

1972
207.

Kraman
by Asmara, Any

Publisher: Surabaya: Marfiah, ; Libraries: UHH

1964
209.

Madju Terus Sutik Mundur
by Asmara, Any

Publisher: Jogjakarta: 2A, ; Libraries: UHH

1965
210.

Ngrukti: Titir pinadjaran
by Any

Publisher: Jogja, Ganefo; Libraries: UHH

1965
213.

Kartawiyoga Cet. 1
by Reditanaya, Ki

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1983
214.

Parikan Jawa : puisi abadi Cet. 1
by Soebagyo

Publisher: Jakarta, Garda Pustaka; Libraries: UHH

1992
219.

Gagak Mataram
by Asmara, Any

Publisher: Jogjakarta: Jaker, ; Libraries: UHH

1963

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 554 Hits

Remove Filters