schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

42.

Wulang Dalem Warni-Warni

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1983
43.

Buku Kerja Pro-aktif : Tulisan Jawi

Publisher: Petaling Jaya, Sasbadi; Libraries: UHH

1994
44.

Pejahipun Patih Suanda Cet. 1
by Sindusastra, Raden Ngabehi

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1983
45.

Upacara perkawinan adat Sunda Cet. 1
by Bratawidjaja, Thomas Wiyasa

Publisher: Jakarta, Pustaka Sinar Harapan; Libraries: UHH

1990
46.

Djaka lodang : minggon basa Jawa

Publisher: Yogyakarta, PT Djaka Hodang Pers; Libraries: UHH

1990
47.

Tata Bahasa Baku Bahasa - Jawa / Ed. 1

Publisher: Yogyakarta, Duta Wacana Univ. Press; Libraries: UHH

1991
49.

Sĕrat Cĕnthini (Suluk Tambangraras) [...] Jilid XI

Publisher: Yogyakarta, Yayasan Centhini; Libraries: UHH

1991
50.

Serat Swarga Lelana

Publisher: Jakarta, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah; Libraries: UHH

1981
52.

Dewi Rayung Wulan Cet. 1

Publisher: Bandung, Pionir Jaya; Libraries: UHH

1990
53.

Sĕrat Cĕnthini (Suluk Tambangraras) [...] Jilid IX

Publisher: Yogyakarta, Yayasan Centhini; Libraries: UHH

1990
55.

Abjad Ny - Z Ed. 2
by Prawiroatmodjo, S.

Publisher: Jakarta, Gunung Agung; Libraries: UHH

1981
57.

Hidayat Jati Kawedhar : Sinartan Wawasan Islam Cet. 4
by Ronggowarsito, R. Ng.

Publisher: Surabaya, Citra Jaya Murti; Libraries: UHH

1991
58.

Serat pedhalangan lampahan Harjuna Wiwaha
by Diyono

Publisher: Surakarta, Cendrawasih; Libraries: UHH

1997
59.

Drona Rangsang : Cariyos Padhalangan
by Timur, Sunarto

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1982

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 554 Hits

Remove Filters