schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

101.

Serat Kandhaning Ringgit Purwa [...] Jilid 3

Publisher: [Jakarta], Djambatan; Libraries: UHH

1985
105.

Khutbah Bahasa Jawa : penuntun umat

Publisher: Surabaya, Anugerah; Libraries: UHH

1990
108.

Sejarah Sekaten : mawi gambar 6 iji
by Sayid, R. M.

Publisher: Solo, Rekso Pustoko; Libraries: UHH

1984
109.

Babad Sala
by Sayid, R. M.

Publisher: Solo, Rekso Pustoko; Libraries: UHH

1984
111.

Serat Kandhaning Ringgit Purwa [...] Jilid 8

Publisher: [Jakarta], Djambatan; Libraries: UHH

1988
112.

Antologi gegurit : (sewindu pustaka candra)

Publisher: [Semarang], Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Tengah; Libraries: UHH

1988
115.

Old Javanese-English dictionary
by Zoetmulder, Petrus J.

Publisher: 's-Gravenhage, Nijhoff; Libraries: UHH

1982
116.

Petut Bentje Siluman
by Trijana Pr

Publisher: Surakarta: Mutiara, ; Libraries: UHH

1965
117.

Sinangga wirang
by Wida, Rani

Publisher: Solo, Aneka Buku; Libraries: UHH

1965
119.

Dhayoh Bengi Sangu Maesan
by Esmiet

Publisher: Yogyakarta, Muria; Libraries: UHH

1975
120.

Taman Sari : (Kumpulan cerkak lan geguritan)

Publisher: Surakarta, Pustaka Sasonomulyo; Libraries: UHH

1975

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 554 Hits

Remove Filters