schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

141.

Pakem Pedhalangan Lampahan Makutharama Cap-capan 6
by Siswoharsojo, Ki

Publisher: Yogyakarta, Toko Buku "S. G."; Libraries: UHH

1982
144.

Sĕrat Cĕnthini (Suluk Tambangraras) [...] Jilid III

Publisher: Yogyakarta, Yayasan Centhini; Libraries: UHH

1986
145.

Pengkajian sastra Jawa dalam rangka dokumentasi & informasi kebudayaan daerah

Publisher: [Semarang], Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Badan Pengkajian Kebudayaan; Libraries: UHH

1986
147.

Mendhung Kesaput angin Cap-capan 1
by Suharti, Ag.

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1980
148.

Pangilon . antologi cerkak lan geguritan Cit. 1

Publisher: Yogyakarta, Sapu-Lidi; Libraries: UHH

1994
149.

Angin sumilir : kumpulan guritan, 1967-1982 Cap-capan 1
by Hutomo, Suripan Sadi

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1988
150.

Daradasih Cap-capan kapisan
by Hadisutjipto, Sudibjo Z.

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1988
151.

Urip raharja Cap. 1
by Sastrowardojo, M. Samoed

Publisher: Surabaya, Djojobojo; Libraries: UHH

1978
152.

Setyawati obong Cet. 1
by Sudyarsana, Handung Kus

Publisher: Yogyakarta, Kanisius; Libraries: UHH

1988
153.

Kawruh jiwa Cit. 1
by Suryomataram, Kiageng

Publisher: Jakarta, Haji Masagung; Libraries: UHH

1989
154.

Putri Messalina Cet. 1
by Rozenkranz, W.

Publisher: Jakarta, Balai Pustaka; Libraries: UHH

1989
155.

Tunggak-tunggak Jati
by Esmiet

Publisher: Jakarta, Pustaka Jaya; Libraries: UHH

1977
156.

Kamus ungkapan bahasa Jawa

Publisher: Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Libraries: UHH

1990
159.

Burat Sari [...] Jilid II
by Prawirodihardjo, S.

Publisher: Surabaya, Citra Jaya; Libraries: UHH

1982

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 554 Hits

Remove Filters