schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Prace wybrane
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, TAiWPN Universitas; Libraries: UHH

2001
2.

Próba teorii wiersza polskiego
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, TAiWPN Universitas; Libraries: UHH

2001
3.

Fonetyka polska : artykulacje głosek polskich
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa [u.a.], Panstw. Wyd. Naukowe; Libraries: UHH

1986
4.

Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej 1 Wyd. drugie rozszerzone
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1978
5.

Poezja wierszem i proza̜
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, TAiWPN Universitas; Libraries: UHH

2001
6.

Odmiany i dzieje wiersza polskiego
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, TAiWPN Universitas; Libraries: UHH

2001
7.

Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1978
8.

Próba teorii wiersza polskiego Wyd. 2. poszerzone
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

1980
9.

Prozodia jȩzyka polskiego Wyd. 2
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa, PWN; Libraries: UHH

1976
10.

Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej 2 Wyd. drugie rozszerzone
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1978
11.

Studia i rozprawy
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Wydawn. Lit.; Libraries: UHH

1970
12.

Studia i rozprawy T. 1
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Wydawn. Lit.; Libraries: UHH

1970
13.

Studia i rozprawy T. 2
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Wydawn. Lit.; Libraries: UHH

1970
14.

Studia i rozprawy T. 3
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Wydawn. Lit.; Libraries: UHH

1971
15.

Próba teorii wiersza polskiego Wyd. 1
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Państwowy Inst. Wydawn.; Libraries: UHH

1962
16.

Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej tom 2
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umiejętności; Libraries: UHH

1950
17.

Prozodia jȩzyka polskiego
by Dłuska, Maria

Publisher: Warszawa, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1947
18.

Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej T. 1
by Dłuska, Maria

Publisher: Kraków, Nakł. polskiej akad. umiej; Libraries: UHH

1948
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 19 Hits

Remove Filters