schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność Wyd. 2., popr. i uzup.
by Górski, Karol

Publisher: Toruń, Wydawn. Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2012
2.

Zarys dziejów katolicyzmu polskiego
by Górski, Karol

Publisher: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2008
3.

Autobiografia naukowa
by Górski, Karol

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2003
6.

Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność
by Górski, Karol

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk; Libraries: UHH

1973
8.

Dzieje Malborka Wyd. 2
by Górski, Karol

Publisher: Gdańsk, Wydawn. Morskie; Libraries: UHH

1973
9.

Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna : (1447 - 1512)
by Górski, Karol

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. narod. im. Ossolińkich; Libraries: UHH

1973
10.

Dzieje Małborka
by Górski, Karol

Publisher: Gdynia, Wydawn. Morskie; Libraries: UHH

1960
11.

966-1795
by Górski, Karol

Publisher: Lublin, ; Libraries: UHH

1962
12.

Starostowie Malborscy w latach 1457 - 1510
by Górski, Karol

Publisher: Torún, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1960
13.

Wojciech z Żychlina
by Górski, Karol

Publisher: Poznań, Nakł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; Libraries: ZBW

1936
15.

Państwo krzyżackie w Prusach
by Górski, Karol

Publisher: Gdańsk [u.a.], Inst. Bałtycki; Libraries: UHH

1946
16.

Pomorze : wczoraj i dziś
by Górski, Karol

Publisher: Lwów, Państw. Wydawn. Ksia̜żek Szkolnych; Libraries: UHH

1934
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 16 Hits

Remove Filters