schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Socjologia je̜zyka Wyd. 1
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2008
2.

Słownik nazewnictwa Warszawy
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

1998
3.

Polskie nazewnictwo miejskie
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy [u.a.]; Libraries: UHH

1992
4.

Świat kobiet i świat me̜żczyzn
by Handke, Kwiryna

Publisher: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univ.; Libraries: UHH

2007
5.

Świat barw
by Handke, Kwiryna

Publisher: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univ.; Libraries: UHH

2002
9.

Polski je̜zyk familijny : opis zjawiska
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; Libraries: UHH

1995
11.

Przewodnik po je̜zykoznawstwie polskim
by Handke, Kwiryna

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1977
12.

Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy
by Handke, Kwiryna

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1970
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 12 Hits

Remove Filters