schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Zarys gramatyki je̜zyka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym Wyd. 6., popr. i uzup
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1973
2.

Je̜zyk polski : pochodzenie, powstanie, rozwój 1. wyd.
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Państ. Wydawn. Nauk; Libraries: UHH

1978
3.

Gramatyka je̜zyka polskiego : podrȩcnik dla wszystkich Wyd. 7
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowego im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1957
4.

Przegla̜d i charakterystyka je̜zyków słowiańskich Wyd. 1
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1954
7.

Gramatyka historyczna je̜zyka czeskiego Wyd. 1
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1957
10.

Zarys gramatyki je̜zyka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym 4. Wyd., uzup.
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1959
11.

Wste̜p, fonetyka historyczna, dialektologia Wyd. 1
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1957
12.

Gramatyka je̜zyka polskiego : podre̜cznik dla wszystkich Wyd. 6
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1952
18.

Dzieje je̜zyka ukraińskiego w zarysie Wyd. 1
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1956
20.

Zarys gramatyki je̜zyka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym Wyd. 3
by Lehr-Spławiński, Tadeusz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1949
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.