schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Świat mowy polskiej Wyd. 1
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1994
2.

Ze wspomnień jȩzykoznawcy Wyd. 1
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Kraków, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1960
3.

Wybór polskich tekstów gwarowych 3. offsetowe, na podstawie wyd. 2
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Warszawa, Panstw. Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1968
4.

Wybór polskich tekstów gwarowych Wyd. 2
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1960
5.

Dialekty je̜zyka polskiego Wyd. 1
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1957
6.

Studia wyrazowe
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1955
10.

Pisma dialektologiczne
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1958
11.

Je̜zyk pisarzy
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław, Zakład im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1954
13.

Pisma pomorzoznawcze
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1954
14.

Studia z historii polskiego słownictwa
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Kraków, Polska Akademia Umiejętności; Libraries: UHH

1948
15.

Ze wspomnień je̜zykoznawcy
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Kraków, Państw. Wydawnictwo Naukowe; Libraries: UHH

1960
16.

Wybór pism polonistycznych
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Wrocław, Zakład im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1954
18.

Dialekty polskie Śla̜ska Cz. 1 Wyd. 2
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1939
19.

Dialekty polskie Śla̜ska Wyd. 2.
by Nitsch, Kazimierz

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1939
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 24 Hits

Remove Filters