schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Zarys gramatyki porównawczej jȩzyków słowiańskich Wyd. 3
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Panstwowe Wyd. Naukowe; Libraries: UHH

1989
2.

Fleksja werbalna Wyd. 1
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1973
3.

Fleksja imienna Wyd. 1
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1971
4.

Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład narodowy im. Ossołińskich; Libraries: UHH

1982
6.

Historyczna i współczesna fonologia jȩzyka polskiego Wyd. 4
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1966
7.

Rozwój fonologiczny je̜zyka polskiego Wyd. trzecie
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Panstw. wyd. nauk; Libraries: UHH

1962
9.

Atlas je̜zykowy dawnej Łemkowszczyzny
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódž; we Wrocławiu, Zakł. im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1956
10.

Fonologia Wyd. 1
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1969
11.

Nazwy miejscowości
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Libraries: UHH

1948
12.

Atlas je̜zykowy dawnej Łemkowszczyzny 3
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódž; we Wrocławiu, Zakł. im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1959
13.

Atlas je̜zykowy dawnej Łemkowszczyzny 1,21
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódź [u.a.], Zakł. im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1956
14.

Atlas je̜zykowy dawnej Łemkowszczyzny 2
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódž; we Wrocławiu, Zakł. im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1958
15.

Rozwój fonologiczny je̜zyka polskiego Wyd. 2
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1958
16.

Nazwy terenowe : = Les noms des territoirs
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Libraries: UHH

1949
19.

Stosunki pokrewieństwa je̜zyków łużyckich
by Stieber, Zdzisław

Publisher: Kraków, Gebethner i Wolff [in Komm.]; Libraries: UHH

1934
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 20 Hits

Remove Filters