schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Varia / Uniwersytet Jagielloński 76
by Taszycki, Witold

Publisher: Warszawa [u.a.], Państ. Wydaw. Naukowe; Libraries: UHH

1972
2.

Onomastyka i historia je̜zyka polskiego
by Taszycki, Witold

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1973
3.

Onomastyka Wyd. 1
by Taszycki, Witold

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1958
4.

Historia je̜zyka polskiego
by Taszycki, Witold

Publisher: Wrocław [u.a.], Zak. Nar. im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1965
6.

Rozprawy i studia polonistyczne
by Taszycki, Witold

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy. im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1958
7.

Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu
by Taszycki, Witold

Publisher: Kraków, Nakładem Polskiej Akademii Umiejȩtności; Libraries: UHH

1951
8.

Słowiańskie nazwy miejscowe : (ustalenie podziału)
by Taszycki, Witold

Publisher: Kraków [u.a.], Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1946
9.

Dialektologia historyczna i problem pochodzenia polskiego jȩzyka literackiego Wyd. 1
by Taszycki, Witold

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1961
11.

Wybór tekstów staropolskich XVI - XVIII wieku Wyd. 2; [S. 1 - 264 przedruk fotooffsetowy z wyd. 1928 r.]
by Taszycki, Witold

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1955
12.

Śla̜skie nazwy miejscowe
by Taszycki, Witold

Publisher: Katowice, Kasa im. Mianowskiego; Libraries: UHH ZBW

1935
13.

Imiesłowy czynne, terazniejszy i przeszły I. w je̜zyku polskim
by Taszycki, Witold

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności [u.a.]; Libraries: UHH

1924
14.

Najdawniejsze polskie imiona osobowe
by Taszycki, Witold

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1925
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 14 Hits

Remove Filters