schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Polacy na Kremlu i inne historyje Wyd. 1
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Wydawn. ISKRY; Libraries: UHH

2005
3.

Polska przedmurzem Europy
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Twoj Styl; Libraries: UHH

2004
5.

Reformacja w Polsce : szkice o ludziach i doktrynie 1. Wyd
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Ksia̜żka i Wiedza; Libraries: UHH

1993
8.

Swiat panów Pasków : eseje i studia Wyd. 1.
by Tazbir, Janusz

Publisher: Łódź, Wydawn. Łódzkie; Libraries: UHH

1986
9.

Bracia Polscy na wygnaniu : studia z dziejów emigracji ariańskiej Wyd. 1
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1977
10.

Tradycje tolerancji religijnej w Polsce
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Ksia̜żka i Wiedza; Libraries: UHH

1980
14.

Bracia Polscy w Siedmiogrodzie 1660 - 1784
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1964
15.

Stanisław Lubieniecki : przywódca ariańskiej emigracji Wyd. 1
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1961
16.

Piotr Skarga
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Książka i Wiedza; Libraries: UHH

1962
17.

Świt i zmierzch polskiej reformacji Wyd. 1
by Tazbir, Janusz

Publisher: Warszawa, Wiedza Powszechna; Libraries: UHH

1956
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.