schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Szkolnictwo i oświata w Galicji : 1772 - 1918 Wyd. 1.

Publisher: Rzeszów, Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego; Libraries: UHH

2015
4.

Obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji : (1883 r.) Wyd. 1
by Sierże̜ga, Paweł

Publisher: Rzeszów, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego; Libraries: UHH

2002
5.

"Rza̧dy polskie" w Austrii : gabinet Kazimierza hr. Badeniego, 1895 - 1897 Wyd. 1
by Łazuga, Waldemar

Publisher: Poznań, Uniw. Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Libraries: HSU

1991
14.

Osadnictwo nad Dolna̜ Wisła̜ w średniowieczu Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: UHH

1989
15.

Dzieje Gdyni Wyd. 1

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Nar. im. Ossolińskich; Libraries: UHH ZBW

1980
16.

Udzial Galicji w rewolucji 1905 - 1907
by Buszko, Józef

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

1957
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.