schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Agrobiznes 2001: rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia

Publisher: Wrocław, Wydawn. Akad. Ekonomicznej Im. Oskara Langego; Libraries: ZBW

2001
3.

Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego
by Poczta, Walenty

Publisher: Warszawa, Urza̜d Komitetu Integracji Europejskiej; Libraries: ZBW

2003
6.

Prace z zakresu polityki agrarnej i spółdzielczości

Publisher: Kraków, Wydawn. Akad. Ekonomicznej; Libraries: ZBW

1999
7.

Obszary problemowe w rolnictwie Polski
by Bański, Jerzy

Publisher: Wrocław, Wydawnictwo Continuo; Libraries: ZBW

1999
10.

Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce

Publisher: Poznań, Akad. Ekonomiczna w Poznaniu; Libraries: ZBW

2001
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.