schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Sojusz z Rumunia̜ w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918 - 1931
by Walczak, Henryk

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2008
9.

Dyplomacja polska na Bałkanach : (1918 - 1926) Wyd. 1
by Ste̜pniak, Władysław

Publisher: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Libraries: UHH

1998
11.

Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich : (1990 - 2003)
by Wojnicki, Jacek

Publisher: Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna Im. Aleksandra Gieysztora; Libraries: UHH

2003
13.

Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju
by Zieliński, Bogusław

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Libraries: UHH

1998
15.

Schlesische Bibliographie ; 1935 - 1941, Band 1

Publisher: Marburg/Lahn, Johann-Gottfried-Herder-Institut; Libraries: UHH HSU ZBW

1992
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.