schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Granice : polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku Wyd. 1
by Iwasiów, Inga

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2013
2.

Znani i nieobecni : studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych Wyd. 2., zmien. i popr.
by Ćwikliński, Krzysztof

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2011
6.

Tropem odnalezionych przeznaczeń : wybór publicystyki z lat 1956 - 2002 Wyd. 1
by Ogrodziński, Władysław

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; Libraries: UHH

2003
8.

Poezja świe̜ta : trzy cykle religijne baroku europejskiego
by Wierzbicka-Trwoga, Krystyna

Publisher: Warszawa, Inst. Badań Literackich PAN Wydawn. [u.a.]; Libraries: UHH

2015
9.

Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI - XVIII
by Wiśniewska, Halina

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

2013
10.

Literatura, Kanon, Gender : trudne pytania : ciekawe odpowiedzi

Publisher: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Libraries: UHH

2016
11.

Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty Wyd. 1

Publisher: Gdańsk, Wydawn. Uniw. Gdańskiego; Libraries: UHH

1994
12.

Dramat i teatr religijny w Polsce Wyd. 1

Publisher: Lublin, Wydawn. Tow. Naukowego Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1991
15.

Horror w literaturze współczesnej i filmie
by Has-Tokarz, Anita

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

2011
16.

Arcy-nie-ludzkie : przez science fiction do antropologii cyborgów Wyd. 1.
by Gajewska, Grażyna

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

2010
18.

Wizerunek Żyda : w polskiej kulturze ludowej Wyd. 1
by Cała, Alina

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: HSU

1992
19.

Ludowość w literaturze Młodej Polski Wyd. 1
by Tatarowski, Lesław

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw.; Libraries: UHH

1991
20.

Literatura i kultura popularna 9.2000

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2000
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 75 Hits

Remove Filters