schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

O bibliotece Wyd. 2 popr.
by Pelczar, Marian

Publisher: Gdańsk, Marpress; Libraries: UHH HSU

1997
3.

Biblioteki w mie̜dzywojennym Gdańsku Wyd. 1
by Andrzejewski, Marek

Publisher: Gdańsk, Wydawn. "Marpress"; Libraries: UHH HSU

1995
5.

Ksia̜żka polska na obczyźnie XX wiek
by Kłossowski, Andrzej

Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2003
6.

Joachim Lelewel : ksie̜goznawca, bibliotekarz, bibliograf Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: UHH

1993
13.

O Bibliotece ...
by Pelczar, Marian Wiktor

Publisher: Gdańsk, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska; Libraries: UHH

1991
15.

Biblioteki polskie w Wielkim Ksie̜stwie Poznańskim
by Kosmanowa, Bogumiła

Publisher: Poznań, Wydawn. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

1982
17.

Słownik pracowników ksia̜żki polskiej

Publisher: Warszawa [u.a.], Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: ZBW

1972
18.

Informator Biblioteki Głownej UAM Wyd. 1
by Karpowicz, Andrzej

Publisher: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

1976
19.

Encyklopedia wiedzy o ksia̜żce

Publisher: Wrocław, Zakł. Narod. im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1971
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.