schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Subsydiarność Wyd. 2., uzup

Publisher: Warszawa, Elipsa; Libraries: UHH

1998
7.

Demokracja, decyzje, wybory Wyd. 1
by Haman, Jacek

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe "Scholar"; Libraries: UHH

2003
9.

Eseje o demokracji
by Kowalak, Tadeusz

Publisher: Białystok, Wydawn. Wyższej Szkoły Ekonomicznej; Libraries: UHH

2004
14.

Demokracja
by Bartyzel, Jacek

Publisher: Radom, Polskie Wydawn. Encyklopedyczne; Libraries: UHH

2002
16.

Demokracje Europy środkowo-wschodniej w perspektywie porównawczej Wyd. 2., popr. i uzup

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: UHH

1998
18.

Oblicza demokracji

Publisher: Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej; Libraries: UHH

2002
20.

O demokracji w Hiszpanii : (1975 - 1995) Wyd. 1
by Górski, Eugeniusz

Publisher: Warszawa, Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN; Libraries: UHH

1997
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.