schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

8.

Zwia̜zki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i je̜zyka [1998]

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki; Libraries: UHH

1998
9.

Szkice z dziejów pisḿiennictwa pomorskiego XVI - XIX wieku Wyd. 1

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1999
11.

Zwia̜zki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i je̜zyka [1996]

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki; Libraries: UHH

1996
14.

Studia nad je̜zykiem i literatura̜ : = Studien zur deutschen Sprache und Literatur Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

1989
15.

Zwia̜zki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i je̜zyka [1997]

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki; Libraries: UHH

1997
17.

Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice
by Mojmir, Hermann

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1930
18.

Dialekt Wilamowic w Zachodnej Galicji : fonetyka i fleksja
by Kleczkowski, Adam

Publisher: Kraków [u.a.], Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności; Libraries: UHH

1920
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.