schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie 1. vyd.

Publisher: Bratislava, Veda, Vydavatel̕stvo Slovenskej Akad. Vied; Libraries: UHH

2010
6.

Atlas polskich innowacji dialektalnych Wyd. 2
by Dejna, Karol

Publisher: Warszawa [u.a.], Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1994
8.

Mały słownik gwar polskich 2. wyd.

Publisher: Kraków, Wydawn. Lexis; Libraries: UHH

2010
9.

Dialekty polskie i słowiańskie Wyd. 1.
by Małecki, Mieczysław

Publisher: Kraków, Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

2004
10.

Dawna i współczesna polszczyzna na kresach

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Semper; Libraries: UHH

2004
11.

Słowiańskie słowniki gwarowe

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

2000
13.

Polszczyzna mówiona mieszkańców Cze̜stochowy Wyd. 1
by Majkowska, Aneta

Publisher: Czeństochów, Wydawn. częstochowa; Libraries: UHH

2000
14.

Małopolska
by Dejna, Karol

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

1998
15.

Śla̜sk

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

2001
16.

Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

1997
18.

Dialekty i gwary polskie Wyd. 1
by Dubisz, Stanisław

Publisher: Warszawa, Wiedza Powszechna; Libraries: UHH

1995
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 96 Hits

Remove Filters