schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Topografia : Warszawa

Publisher: Warszawa, Inst. Sztuki Polskiej Akad. Nauk; Libraries: UHH

2008
4.

Topografia Kraków

Publisher: Warszawa, Inst. Sztuki Polskiej Akad. Nauk; Libraries: UHH

2008
6.

Sztuka XX wieku : prace artystów zagranicznych ; katalog zbiorów

Publisher: Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Libraries: MUS

2002
7.

Emblemata mediaevalia profana : przykład Polski
by Wachowski, Krzysztof

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: MUS

2013
9.

Ślady : szkice o sztuce polskiej po 1945 roku
by Kitowska-Łysiak, Małgorzata

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1999
10.

Kultura Polski średniowiecznej XIV - XV w.

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Semper; Libraries: UHH

1997
20.

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940 - 2000 : antologia

Publisher: Toruń, Uniw. Mikołaja Kopernika [u.a.]; Libraries: UHH

2006
123

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.