schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Rody magnackie Rzeczypospolitej Wyd. 1.

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2009
5.

Polski świat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego
by Piskała, Magdalena

Publisher: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo; Libraries: UHH

2017
6.

Herbarz szlachty kaszubskiej
by Pragert, Przemysław

Publisher: Gdańsk, Wydawnictwo BiT; Libraries: UHH

2005
7.

Jagiellonowie : leksykon biograficzny Wyd. 1
by Duczmal, Małgorzata

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

1997
10.

Herby szlachty polskiej : faksymile pierwodruku
by Leszczyc, Zbigniew

Publisher: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: HSU

1995
12.

Archiwa rodzinno-maja̜tkowe w zbiorach państwowych we Lwowie : informator
by Pijaj, Stanisław

Publisher: Warszawa, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biuro Pełnomocnika Rza̜du do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granica̜; Libraries: UHH

1995
13.

Obraz szláchćicá polskiego : [Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w osiemdziesie̜ciolecie] [Nachdr. der Ausg.] Kraków, Sybeneycher, 1615
by Kunicki, Wacław

Publisher: Kraków, Collegium Columbinum; Libraries: UHH

1997
15.

Ród Rawiczów Warszowice i Grotowice 1 Wyd. 1
by Wroniszewski, Jan

Publisher: Toruń, Towarzystwo Naukowe; Libraries: UHH

1992
19.

Ksie̜ga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 1850

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

1997
20.

Ksie̜ga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 1850

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

1998
123

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.