schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność Wyd. 2., popr. i uzup.
by Górski, Karol

Publisher: Toruń, Wydawn. Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2012
6.

Teoria heliocentryczna w interpretacji teologów XVI wieku
by Warde̜ska, Zofia

Publisher: Wrocław, Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1975
9.

Mikołaj Kopernik w świetle swej korespondencji
by Drewnowski, Jerzy

Publisher: Wrocław [u.a.]. Narod. Im. Ossolińskich, ; Libraries: UHH

1978
11.

Kosmologia i psychologia Witelona
by Burchardt, Jerzy

Publisher: Wrocław u.a., Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; Libraries: UHH

1991
12.

Regesta Copernicana
by Biskup, Marian

Publisher: Wrocław [u.a.], Ossolineum; Libraries: UHH

1973
16.

Bibliografia Kopernikowska

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe [u.a.]; Libraries: UHH

1958
17.

O Koperniku
by Śniadecki, Jan

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narod. im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1955
18.

Dzieje myśli Kopernikowskiej
by Przypkowski, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Min. obrony nar.; Libraries: UHH

1954
20.

Mikołaj Kopernik

Publisher: Lwów, Warszawa, Ksia̜żnica polska; Libraries: UHH

1924
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.