schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Zarys historii je̜zyka polskiego : 1939 - 2000 Wyd. 1
by Bajerowa, Irena

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2003
2.

Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości

Publisher: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury; Libraries: UHH

2017
3.

Studia z palatalności w je̜zykach słowiańskich 1 Wyd. 1

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1999
4.

Język polski XIV wieku : wybrane zagadnienia Wyd. 1
by Mycawka, Mirosława

Publisher: Kraków, Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

2012
7.

O je̜zyku polskim, dawnym i dzisiejszym Wyd. 1
by Brajerski, Tadeusz

Publisher: Lublin, Red. Wydawn. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

1995
8.

Słownik etymologiczny je̜zyka polskiego Wyd. 1
by Boryś, Wiesław

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

2005
11.

Elementy gramatyki historycznej je̜zyka polskiego Wyd. 4
by Strutyński, Janusz

Publisher: Kraków, Wyd. Tomasz Strutyński; Libraries: UHH

1996
13.

Gramatyka historyczna je̜zyka polskiego Wyd. 2. poszerzone i zmienione
by Długosz-Kurczabowa, Krystyna

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

2001
14.

Gramatyka historyczna je̜zyka polskiego : z ćwiczeniami Wyd. 4. zmien.
by Rospond, Stanisław

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2000
15.

Kaszubszczyzna : = Kasze͏̈bizna

Publisher: Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Libraries: UHH

2001
16.

Zarys dziejów je̜zyka polskiego Wyd. 2., popr
by Walczak, Bogdan

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: UHH

1999
17.

Polszczyzna 2000 : ore̜dzie o stanie je̜zyka na przełomie tysia̜cleci Wyd. 1

Publisher: Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniw. Jagielloński; Libraries: UHH

1999
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 97 Hits

Remove Filters