schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

6.

Represje wobec uczestników wydarzeń w Katrzede Lubelskiej

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1999
8.

Kościół, kultura, Europa : katolicka nauka społeczna wobec wspoołczesności
by Juros, Helmut

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1998
11.

Baltu̜ religijos ir mitologijos šaltiniai

Publisher: Vilnius, Mokslo ir Enciklopediju̜ Leidykla; Libraries: UHH

1996
12.

Polska dwudziestego wieku : kościół - narod - mniejszości Wyd. 1
by Zieliński, Zygmunt

Publisher: Lublin, Red. Wydawn. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

1998
13.

Sabbatha sanctifices : dzień świe̜ty w średniowiecznej Polsce
by Skierska, Izabela

Publisher: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Libraries: UHH

2008
14.

Chrzest Polski Wyd. 7
by Dowiat, Jerzy

Publisher: Warszawa, Wiedza Powszechna; Libraries: UHH

1997
15.

Kardynał Sapieha
by Rożek, Michał

Publisher: Kraków, Wydawn. WAM; Libraries: UHH

2007
17.

Dzieje kościoła w Polsce : tablice chronologiczne
by Chruszczewski, Adam

Publisher: Lublin, Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

1993
18.

Eucharystia, biskup i król : kult św. Stanisława w Polsce
by Kurek, Jan

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

1998
19.

Religie, edukacja, kultura : ksie̜ga pamia̜tkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

2002
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 73 Hits

Remove Filters