schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Słownik je̜zyka polskiego Samuela Bogumiła Lindego : szkice bibliologiczne 1. wyd
by Ptaszyk, Marian

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2007
3.

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990 - 2006) : analiza terminograficzna Wyd. 1
by Łukasik, Marek

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Katedra Je̜zyków Specjalistycznych; Libraries: UHH

2007
6.

Wprowadzenie do leksykografii polskiej Wyd. 1
by Żmigrodzki, Piotr

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniw. Śla̜skiego; Libraries: UHH

2003
9.

Słowiańskie słowniki gwarowe

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

2000
10.

Słowniki i encyklopedie : ich rodzaje i użyteczność Wyd. 4., zmienione i poszerzone
by Urbańczyk, Stanisław

Publisher: Kraków, Towarzystwo Miłośników Je̜zyka Polskiego; Libraries: UHH

2000
13.

Je̜zyk polski czasu drugiej wojny światowej (1939 - 1945) Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Energeia; Libraries: UHH

1996
15.

Leksyka kaszubska na tle słowiańskim
by Popowska-Taborska, Hanna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

1996
18.

Wokół słownika współczesnego je̜zyka polskiego

Publisher: Wrocław [u.a.], Wyd. Polskiej Akad. Nauk; Libraries: UHH

1988
19.

(Francisci Mymeri) Dictionarium trium linguarum [Faks.-Nachdr. der Ausg.] Craccovia, Scharfenberg, 1528
by Mymerus, Franciscus

Publisher: Kraków, Collegium Columbinum; Libraries: UHH

1997
20.

Walencja czasownika a problemy leksykografii dwuje̜zycznej : (mie̜dzynarodowa konferencja w Warszawie od 2 do 4 czerwca 1987 roku)

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk; Libraries: UHH

1991
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.