schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Marcel Reich-Ranicki : "Moja̜ ojczyzna̜ jest literatura" Wyd. 1.
by Honsza, Norbert

Publisher: Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

2007
7.

"Twórczość obca nam klasowo" : aparat represji wobec środowiska literackiego 1956 - 1990

Publisher: Warszawa, Inst. Pamie̜ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; Libraries: UHH

2009
8.

Antropologiczne problemy literatury

Publisher: Warszawa, Fundacja "Centrum Mie̜dzynarodowych Badań Polonistycznych" [u.a.]; Libraries: UHH

2004
11.

Pisma zebrane Wydanie krytyczne
by Gombrowicz, Witold

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

2002
13.

Korespondencja filomatów : wybór Wyd. 1

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Libraries: UHH

1999
14.

Literatura i kultura popularna 9.2000

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2000
17.

Autor-tekst-cenzura : prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998 Wyd. 1.

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

1998
18.

Słownik pisarzy polskich

Publisher: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa; Libraries: UHH

2003
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.