schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Ryszard Kapuściński : biografia pisarza Wyd. 1
by Nowacka, Beata

Publisher: Kraków, Wydawn. Znak; Libraries: UHH

2008
2.

Tropem odnalezionych przeznaczeń : wybór publicystyki z lat 1956 - 2002 Wyd. 1
by Ogrodziński, Władysław

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; Libraries: UHH

2003
3.

Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce : 1920-1939 1. wyd
by Wiszka, Emilian

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

2001
4.

Totalni sa̜siedzi Polski w publicystyce politycznej : 1931 - 1939
by Jaeschke, Andrzej

Publisher: Kraków, Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej; Libraries: UHH

2002
5.

Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury" Wyd. 1
by Hofman, Iwona

Publisher: Poznań, Forum Naukowe Wydawn. [u.a.]; Libraries: UHH

2003
7.

Najnowsze słownictwo a współczesne media elektronicze

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Semper; Libraries: UHH

2008
9.

Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930 - 1998

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: UHH

1999
12.

Publicyści Wielkiej Emigracji o rza̜dach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej : 1832 - 1862 Wyd. 1
by Kalembka, Urszula

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego w Olsztynie; Libraries: UHH

2000
13.

Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945 - 1990

Publisher: Warszawa, Instytut Pamie̢ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Libraries: UHH

2010
14.

Polacy i Rosjanie : 100 kluczowych poje̜ć

Publisher: Warszawa, Biblioteka "Wie̜zi"; Libraries: UHH

2002
15.

Niemcy w polskiej literaturze naukowej i publicystyce 1989-1996 : bibliografia

Publisher: Warszawa, Pracownia Stosunków Polsko-Niemieckich, Inst. Stosunków Mie̜dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Libraries: UHH

1997
18.

Twórcze życie Marion Dönhoff

Publisher: Warszawa, Dom Wydawn. Elipsa; Libraries: UHH

1997
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.