schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Struktura i intonacja polskiego dialogu zadaniowego Wyd. 1
by Karpiński, Maciej

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe UAM; Libraries: UHH

2006
3.

Studia z palatalności w je̜zykach słowiańskich 1 Wyd. 1

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1999
6.

Struktura akcentowa je̜zyka polskiego Wyd. 1
by Steffen-Batogowa, Maria

Publisher: Warszawa [u.a.], Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2000
13.

Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny
by Kowalik, Krystyna

Publisher: Kraków, Wydawn. Inst. Jȩzyka Polskiego PAN; Libraries: UHH

1997
17.

Prawidła poprawnej wymowy polskiej Wyd. 7 poszerzone
by Klemensiewicz, Zenon

Publisher: Kraków, Towarzystwo Miłośników Je̜zyka Polskiego; Libraries: UHH

1988
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.