schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Historia Królewca : szkice z XIII - XX stulecia Wyd. 1
by Jasiński, Janusz

Publisher: Olsztyn, Ksia̜żnica Polska; Libraries: UHH

1994
5.

Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku Wyd. 1
by Wachowiak, Bogdan

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego w Olsztynie; Libraries: UHH ZBW

1998
6.

Sejmy koronne 1562 - 1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich Wyd. 1
by Szczuczko, Witold

Publisher: Toruń, Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1994
11.

Olsztyn : dzieje miasta 2. Aufl
by Wakar, Andrzej

Publisher: Olsztyn, Radio Wa-Ma; Libraries: UHH

1997
12.

Królewiec w oczach Polaków w XIX wieku Wyd. 1

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego; Libraries: UHH

1998
13.

Dziennik z podróży po Prusach Wschodnich i Zachodnich w 1848 roku Wyd. 1
by Glazer, Hipolit Maurycy

Publisher: Olsztyn, Tow. Nauk. i Ośrodka Badań Nauk. im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego; Libraries: UHH

1994
14.

Budownictwo warowne Zakonu Krzyżackiego w Prusach (1230 - 1454) 1. wyd.
by Arszyński, Marian

Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1995
15.

Dzieje Prusów
by Okulicz-Kozaryn, Łucja

Publisher: Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Libraries: UHH

1997
17.

Fryderyk Wielki Wyd. 3., popr. i uzup
by Salmonowicz, Stanisław

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1996

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 141 Hits

Remove Filters