schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Studia iuridica 48 / [red. nauk. t. Grazyna Baltruszajtys] Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

2008
4.

Przegla̜d prawa i administracji 89.2012

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2012
7.

Studia iuridica 50 / [red. nauk. t. Grazyna Baltruszajtys] Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

2009
8.

Przegla̜d prawa i administracji 87.2011

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2011
10.

Przegla̜d prawa i administracji 90.2012

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2012
11.

Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne 9.2011

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2011
12.

Studia iuridica 53 / [red. naukowy tomu Grażyna Bałtruszajtys] Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: UHH

2011
16.

Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne 5.2008

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2008
17.

Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne 10.2011

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2011
19.

Przegla̜d prawa i administracji 91.2012

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2012
20.

Przegla̜d prawa i administracji 88.2012

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2012
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.