schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

5.

Samorza̜d - rozwój - integracja

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego; Libraries: ZBW

2003
9.

Ustrój zwia̜zku radzieckiego
by Ehrlich, Stanisław

Publisher: Warszawa, Państw. Wyd. Naukowe; Libraries: UHH

1954
10.

Rady narodowe : organizacja, zadania i gospodarka

Publisher: Warszawa, Ludowa Społdzielnia Wydawn.; Libraries: ZBW

1951
13.

Skup sołectw w Polsce w XVI wieku
by Rutkowski, Jan

Publisher: Poznań, Gebethner i Wolff [in Komm.]; Libraries: ZBW

1921
14.

Konstytucje polskie 1791-1921 Wyd. 4, popr.
by Handelsman, Marceli

Publisher: Warszawa, Polska Skladn. pom. szkoln; Libraries: UHH

1926
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.