schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Barwa w je̜zyku polskim i rosyjskim : rozważania semantyczne Wyd. 1.
by Komorowska, Ewa

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2010
5.

Aspekt i negacja Wyd. II
by Bogusławski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Takt; Libraries: UHH

2004
6.

Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen

Publisher: Wien, Gesellschaft zur Förderung Slawistischer Studien; Libraries: UHH

2008
9.

Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzaja̜cych Wyd. 1
by Dobaczewski, Adam

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej; Libraries: UHH

1998
10.

Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne Wyd. I

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: UHH

2000
11.

Słownik semantyczno-syntaktyczny przymiotników polskich Wyd. 1
by Śliwiński, Władysław

Publisher: Kraków, Nakł. Uniwers. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

1993
13.

Wprowadzenie do semantyki je̜zykoznawczej Wyd. 3., poprawione i rozszerzone
by Grzegorczykowa, Renata

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2001
14.

Wyrażanie imperatywności w je̜zyku rosyjskim i polskim
by Łuczków, Iwona

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

1997
16.

Sprawy słowa : = Word matters Wyd. 1
by Bogusławski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Wydawn. Veda; Libraries: UHH

1994
17.

Semantyka trybu składniowego je̜zyka polskiego i rosyjskiego Wyd. 1
by Bobran, Marian

Publisher: Rzeszów, Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej; Libraries: UHH

1996
18.

Modele redukcyjne w semantyce
by Luchowska, Anna

Publisher: Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Libraries: UHH

1995
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 38 Hits

Remove Filters