schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Pragmatyczne aspekty opisu je̜zyków wschodniosłowiańskich Wyd. 1

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniw. Śla̜skiego; Libraries: UHH

2003
4.

Słowiańskie je̜zyki literackie : rys historyczny Wyd. 1

Publisher: Kraków, Wyd. Uniwersytet Jagiellońskiego; Libraries: UHH

2011
5.

Jazykové právo a slovanské jazyky Vyd. 1

Publisher: Praha, Filozofická Fak. Univ. Karlovy; Libraries: UHH

2013
6.

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty Prvé vydanie

Publisher: Bratislava, Veda, Vydavatel̕stvo Slovenskej akadémie vied; Libraries: UHH

2015
8.

Kultury słowiańskie mie̜dzy postkomunizmem a postmodernizmem : 1989 - 2004 Wyd. 1

Publisher: Kraków, Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

2009
13.

Studia z palatalności w je̜zykach słowiańskich 1 Wyd. 1

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1999
19.

Pocza̜tki pisma słowiańskiego Wyd. 1
by Wójtowicz, Marian

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

2000

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 240 Hits

Remove Filters