schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Słownik gwary studenckiej Reprint. 1974 przez Ossolineum
by Kaczmarek, Leon

Publisher: Lublin, Wydawn. UMCS; Libraries: UHH

1994
3.

Jezyk, umysł, kultura 1. wyd.
by Wierzbicka, Anna

Publisher: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN; Libraries: UHH

1999
4.

Społeczna świadomość je̜zykowo-artystyczna Wyd. 1
by Rewers, Ewa

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

1991
5.

Je̜zyk w zachowaniach społecznych Wyd. 2., popr
by Grabias, Stanisław

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1997
7.

Czy je̜zyk jest wrodzony? : Je̜zykoznawstwo Chomsky'ego a hipoteza natywizmu Wyd. 1
by Zabrocki, Władysław

Publisher: Poznań, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Libraries: UHH

1990
8.

Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce

Publisher: Kraków, Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności; Libraries: UHH

1997
11.

Regionalizmy w języku familijnym : zbiór studiów

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. PAN; Libraries: UHH

1991
12.

Polszczyzna Żydów Wyd. 1
by Brzezina, Maria

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Nauk; Libraries: UHH

1986
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.