schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Gdy ci słowa zabraknie : słownik synonimów Wyd. 1
by Broniarek, Wojciech

Publisher: Brwinów, Haroldson Press; Libraries: UHH

2005
2.

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty Prvé vydanie

Publisher: Bratislava, Veda, Vydavatel̕stvo Slovenskej akadémie vied; Libraries: UHH

2015
3.

Kultury słowiańskie mie̜dzy postkomunizmem a postmodernizmem : 1989 - 2004 Wyd. 1

Publisher: Kraków, Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

2009
4.

Mały słownik bibliograficzny je̜zykoznawstwa ogólnego i polonistycznego Wyd. 1
by Wawrzyńczyk, Jan

Publisher: Warszawa, Inst. Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW; Libraries: UHH

2000
10.

Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej

Publisher: Zielona Góra, Oficyna Wydawn. Uniw. Zielonogórskiego; Libraries: UHH

2013
12.

Rozprawy literackie Wyd. 1
by Mochnacki, Maurycy

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Libraries: UHH

2000
13.

Słownik argotyzmów Wyd. 1
by Kania, Stanisław

Publisher: Warszawa, Wiedza Powszechna; Libraries: UHH

1995
15.

Opozycja "homo - animal" w je̜zyku i kulturze

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2003
18.

Warschauer Jiddisch
by Geller, Ewa

Publisher: Tübingen, Niemeyer; Libraries: UHH

2001
19.

Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch 1. Aufl.

Publisher: Leipzig, Verl. Enzyklopädie; Libraries: UHH

1990
20.

Słownik synonimów polskich 1. wyd.

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1998
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 96 Hits

Remove Filters