schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Poł́ wieku kultury je̜zyka w Polsce : (1945 - 1995) Wyd. 1.
by Bugajski, Marian

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1999
3.

Trzy po 33
by Bralczyk, Jerzy

Publisher: Warszawa, Wydawnictwo Agora; Libraries: UHH

2016
6.

Nowomowa po polsku Wyd. 1.
by Głowiński, Michał

Publisher: Warszawa, PEN; Libraries: UHH

1991
9.

Ukrai͏̈nsʹka mova

Publisher: Opole, Uniwerstytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Libraries: UHH

1999
12.

Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej Wyd. 1
by Bugajski, Marian

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: UHH

1989
13.

Końcówka : (czerwiec 1985 - styczeń 1989) Wyd. 1
by Głowiński, Michał

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

1999
19.

Kultura je̜zyka dziś

Publisher: Poznań, Kurpisz; Libraries: UHH

1995
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.