schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Akty odmowy we współczesnym jez̜yku polskim
by Gałczyńska, Alicja

Publisher: Kielce, Wydawn. Akad. Świet̜okrzyskiej Im. Jana Kochanowskiego; Libraries: UHH

2003
6.

Składnia, synteza Wyd. 1
by Bajerowa, Irena

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniw. Śla̜skiego; Libraries: UHH

2000
9.

Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzaja̜cych Wyd. 1
by Dobaczewski, Adam

Publisher: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej; Libraries: UHH

1998
10.

Składnia polska : [ksia̜żka dla nauczycieli, studentów i uczniów] Wyd. 1
by Podracki, Jerzy

Publisher: Warszawa, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne; Libraries: UHH

1997
11.

Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych je̜zyków słowiańskich : białoruski, bułgarski, polski

Publisher: Olsztyn, Publ. Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Libraries: UHH

2010
12.

Słownik semantyczno-syntaktyczny przymiotników polskich Wyd. 1
by Śliwiński, Władysław

Publisher: Kraków, Nakł. Uniwers. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

1993
15.

Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich
by Morciniec, Norbert

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego; Libraries: UHH

1995
17.

Wykłady z polskiej składni Wyd. 4
by Grzegorczykowa, Renata

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2002
18.

Składnia współczesnego je̜zyka polskiego Wyd. 4., zmienione
by Saloni, Zygmunt

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1998
19.

Składnia współczesnego je̜zyka polskiego
by Boniecka, Barbara

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1998
123

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 52 Hits

Remove Filters