schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce : 1945 - 1989 Wyd. 1
by Wielgat, Danuta

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1996
4.

Katalog duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej : (do 1945 roku) 1. wyd.
by Kopiczko, Andrzej

Publisher: Olsztyn, Wydzial Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warminskiej; Libraries: UHH

2003
7.

Mie̜dzy Odra̜ i Dnieprem wyznania i narody

Publisher: Gdańsk: Wydawn. Uniw. Gdańskiego, ; Libraries: UHH

1997
8.

Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej w latach 1821 - 1945
by Kopiczko, Andrzej

Publisher: Olsztyn, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej; Libraries: UHH

2003
9.

Religie, edukacja, kultura : ksie̜ga pamia̜tkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

2002
11.

"Abba, Ojcze!" : praca zbiorowa pod redakcja̜ Antoniego J. Nowaka

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

2000
12.

Religia w świecie współczesnym : zarys problematyki religiologicznej

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Libraries: UHH

2000
13.

Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej w latach 1525 - 1821
by Kopiczko, Andrzej

Publisher: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego; Libraries: UHH

2000
14.

Kultura i gospodarka

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Askon; Libraries: ZBW

1997
15.

Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej
by Misiurek, Jerzy

Publisher: Lublin, Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1994
16.

Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym

Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1996
18.

Je̜zyk a chrześcijaństwo

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

1993
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.