schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Polska w dyplomacji czechosłowackiej : 1926 - 1932 Wyd. 1
by Nowinowski, Sławomir M.

Publisher: Łódź, Wydawn. Uniw. Łódzkiego; Libraries: UHH

2013
2.

Ostatnie lata Ludwika Wielkiego : 1370 - 1382 Nachdr. der Ausg. Kraków 1918
by Da̜browski, Jan

Publisher: Kraków, Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; Libraries: UHH

2009
5.

Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji : 1938 - 1939 Wyd. 1
by Pilarski, Sebastian

Publisher: Warszawa [u.a.], Wydawn. Neriton [u.a.]; Libraries: UHH

2008
6.

Rewolucja husycka : przedświt i pierwsze lata Wyd. 1.
by Bylina, Stanisław

Publisher: Warszawa, Wydawn. Neriton [u.a.]; Libraries: UHH

2011
8.

Hussitica : studia Wyd. 1.
by Bylina, Stanisław

Publisher: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Libraries: UHH

2007
10.

Zaolzie : polsko-czeski spór o Śla̜sk Cieszyński ; 1918 - 2008 Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Fundacja Ośrodka Karta; Libraries: UHH

2008
18.

Agraryści czechosłowaccy w latach 1899 - 1935
by Turkowski, Romuald

Publisher: Warszawa, Oficyna Wydawn. ASPRA-JR; Libraries: UHH

2012
19.

Stosunki polsko-czeskie : 1795 - 1920 Wyd. 1
by Giza, Antoni

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

1993
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 40 Hits

Remove Filters