schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

5.

Prognozowanie w zarza̜dzaniu firma̜

Publisher: Wrocław, Wydawn. Akad. Ekonomicznej Ikm. Oskara Langego we Wrocławiu; Libraries: ZBW

2001
7.

Otoczenie firmy a strategia jej działania Wyd. 1
by Tkaczyk, Tadeusz Paweł

Publisher: Warszawa, Oficyna Wydawn. Szkoły Głównej Handlowej; Libraries: ZBW

1996
10.

Wymiary decyzji menedżerskich
by Biela, Adam

Publisher: Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego; Libraries: UHH

2001
11.

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: ZBW

2003
16.

Ekonometria 2.1999

Publisher: Wrocław, Wydawn. Akad. Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu; Libraries: ZBW

1999
18.

Public relations w teorii i praktyce

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: ZBW

2002
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.