schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu : studia archeologiczne Wyd. 1
by Łosiński, Władysław

Publisher: Poznań, Wydawn. Inst. Archeologii i Etnologii PAN; Libraries: UHH

2008
5.

Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur : Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Archeologii Europy Starożytnej; Libraries: MUS

2015
9.

Tresta Rza̜dowa, stanowisko 1 cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej
by Oleszczak, Łukasz

Publisher: Pe̜kowice, Wydawn. i Pracownia Archeologiczna Profil Magdalena Dzie̜gielewska; Libraries: UHH

2011
10.

Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych
by Mierzwiński, Andrzej

Publisher: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Libraries: MUS

2012
11.

Materiały paleolityczne i mezolityczne z zachodniej Białorusi
by Obuchowski, Wiktor

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: MUS

2009
15.

Zadowice nad Prosna̜ : zespół osadniczy kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
by Siciński, Wojciech

Publisher: Lodz, Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego; Libraries: UHH

2011
16.

Pogranicze trzech światów : Mazowsze u schyłku starożytności

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: MUS

2016

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 195 Hits

Remove Filters