schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku Wyd. 1
by Szczaus, Agnieszka

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2005
7.

Aktionsarten w je̜zyku rosyjskim i ich niemieckie translaty Wyd. 1
by Stawnicka, Jadwiga

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego; Libraries: UHH

2002
12.

System słowotwórczy polszczyzny : (1945 - 2000) 1. Wyd.
by Jadacka, Hanna

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2001
13.

Aspekt i negacja Wyd. II
by Bogusławski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Takt; Libraries: UHH

2004
14.

Celownik rosyjski : studium kognitywne Wyd. 1
by Rycielska, Beata

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2007
16.

Derywacja frazeologiczna w je̜zyku polskim i serbskim
by Jaroszewicz, Henryk

Publisher: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2016
18.

Strukturalny słownik aspektowy czasowników polskich Wyd. 1
by Cockiewicz, Wacław

Publisher: Kraków, Nakładem Uniw. Jagiellońskiego; Libraries: UHH

1995
19.

Gramatyka historyczna je̜zyka polskiego : z ćwiczeniami Wyd. 4. zmien.
by Rospond, Stanisław

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2000
20.

Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja Wyd. 1
by Kleszczowa, Krystyna

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego; Libraries: UHH

2003
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 80 Hits

Remove Filters