schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

141.

Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich

Publisher: Pułtusk, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora; Libraries: UHH

2012
142.

Slavica Wratislaviensia 112 / pod red. Izabelli Malej

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2001
145.

Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych je̜zyków słowiańskich

Publisher: Opole [u.a.], Inst. Filologii Polskiej Uniw. Opolskiego [u.a.]; Libraries: UHH

2003
147.

Je̜zyk w urze̜dach i w sa̜dach [1]
by Lizisowa, Maria Teresa

Publisher: Krakow, Collegium Columbinum; Libraries: UHH

2006
153.

Moda jako problem lingwistyczny Wyd. 1

Publisher: Siedlce, Wydawn. Akad. Podlaskiej; Libraries: UHH

2002
154.

Okresy panowań królów elekcyjnych XVI - XVII wiek Wyd. 1
by Lulewicz, Henryk

Publisher: Warszawa, Wydawn. Neriton [u.a.]; Libraries: UHH

2009
155.

Traktat ryski 1921 roku po 75 latach : studia Wyd. 1

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1998
156.

Predykatywność określeń w je̜zyku polskim i rosyjskim Wyd. 1.
by Czapiga, Zofia

Publisher: Rzeszów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Libraries: UHH

1994
157.

Dokumenty 1946 Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Oficyna Wydawn. Archiwum Ukraińskie; Libraries: UHH

1999
159.

Studia litteraria Polono-Slavica 5

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

2000
160.

Dnevnik Jana Petra Sapegi : (1608 - 1611)

Publisher: Moskva, Drevlechranilišče; Libraries: UHH

2012

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 1.033 Hits

Remove Filters