schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

141.

Searmoin do mhnai' chuaidh a sgriobhadh ann sa bhliadhna 1795. Le D. Cranford
by Crawford, Dugald

Publisher: Glas-gho, Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho; Libraries: UHH HSU

1795
153.

Sailm Dhaibhidh : ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra. Agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaodheilg 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Gha...

Publisher: In Innoirnish, clodh-bhuailt agus r'an reic le A. Davidson, agus W. Sharp Leabhair-Reiceadoir, Entered in Stationer's Hall; Libraries: UHH HSU

1774
159.

The Bruce : or the history of Robert I King of Scotland ; written in Scotish verse 1. genuine ed., publ. from a ms. dated 1489
by Barbour, John

Publisher: London, Nicol; Libraries: UHH

1790

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 205 Hits

Remove Filters