schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Thân phận của tình yêu : Tiểu thuyết In theo bản in lần thứ 2 của Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 1992
by Bao Ninh

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nư; Libraries: UHH

2004
2.

Tác-phẩm-chọn-lọc
by Bao Ninh

Publisher: Hà-Nội, Nhà-xuất-bản-Phụ-nữ; Libraries: UHH

2011
3.

Chuyện xưa kết đi được chưa? : tập truyện ngā́n
by Bao Ninh

Publisher: [Hà Nội], Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

2009
5.

Truyện-ngắn
by Bao Ninh

Publisher: S.l., Nhà-xuất-bản-Công-an-nhân-dân; Libraries: UHH

2002
6.

Hà Nội lúc không giờ : truyện ngắn
by Bao Ninh

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin; Libraries: UHH

2002
7.

Noi buon chien tranh
by Bao Ninh

Publisher: Ha Noi, Nha xuat ban Hoi Nha Van; Libraries: UHH

1991
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 7 Hits

Remove Filters