schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Truyện-Kiè̂u-bản-Nôm-Duy-Minh-Thị
by Nguyễn-Du

Publisher: Hà-Nội, Nhà-xuá̂t-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

2010
2.

249 bài thơ chữ Hán Nguyễn Du
by Nguyễn-Du

Publisher: S.l., Nhà xuất bản Văn hóa dan tộc; Libraries: UHH

2003
3.

Truyện Kiều tạp chú
by Nguyễn-Du

Publisher: Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đà Nẵng; Libraries: UHH

1999
4.

Truyện Kiều : tác phẩm và dư luận
by Nguyễn-Du

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

2002
5.

Kim Vân Kiều (In theo bản của Nhà xuất bản Alexandre de Rhodes, 1943 Hà Nội)
by Nguyễn-Du

Publisher: TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn nghệ; Libraries: UHH

2002
7.

Truyện Thúy Kiều = : Histoire de Thúy Kiều 2., d'après le texte publié par la librairie Tân-Việt
by Nguyễn-Du

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

2003
8.

Kim-Vân-Kiều : roman-poème
by Nguyễn-Du

Publisher: Bruxelles, Thanh-Long; Libraries: UHH

1986
9.

Văn tế thập loại chúng sinh In lần thứ nhất
by Nguyễn-Du

Publisher: Paris, An Tiêm; Libraries: UHH

1995
10.

Truyện Thúy Kiều (Đoạn trường tân thanh)
by Nguyễn-Du

Publisher: Saigon, Nhà xuất bản Thanh-Tâm; Libraries: UHH

1958
11.

Thơ chữ Hán Nguyễn Du In lần thữ hai
by Nguyễn-Du

Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

1978
12.

Truyện Kiều chú giai
by Nguyễn-Du

Publisher: Houston, Tex., Zieleks; Libraries: UHH

1976
14.

Kim Túy tình từ Tái bản
by Nguyễn-Du

Publisher: Saigon, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa; Libraries: UHH

1972
15.

Truyện-Kiều
by Nguyễn-Du

Publisher: Hà-nội, Nxb-Đại-học-và-trung-học-chuyên-nghiệp; Libraries: UHH

1972
16.

Truyện Kiều In lại tại Pháp
by Nguyễn-Du

Publisher: Paris, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

1979
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 16 Hits

Remove Filters